NEN 3140 KEURING GEREEDSCHAP KEUREN

NEN 3140 Keuring gereedschap keuren

De NEN 3140 is de in Nederland gehanteerde norm waarin de richtlijnen met betrekking tot elektrische veiligheid van o.a. apparaten en machines vastgelegd zijn. De machinerichtlijn geeft vooral eisen op het gebied van de veiligheid voor gebruiker én omgeving. ASPEXS keurt alle gangbare 230V en 400V apparatuur en machines conform de NEN 3140 en machinerichtlijn. Het in een vroegtijdig stadium signaleren van (elektrische) veiligheidsrisico’s door het periodiek keuren van uw machines draagt significant bij aan de veiligheid op de werkvloer.

NEN 3140 keuringsfrequentie gereedschap

De interval waarmee gekeurd moet worden is niet vastgelegd in wetgeving. Voor elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen kan deze interval aan de hand van een RI&E vastgesteld worden. Geadviseerd wordt minimaal een jaarlijkse keuring als veilige ondergrens. Bij de VCA checklist is een jaarlijkse keuring verplicht, en de meeste verkeraars hebben een jaarlijkse keuring ook opgenomen in hun voorwaarden.

NEN 3140 keuring gereedschap

De NEN 3140 keuring bestaat uit een visuele controle op de algehele staat van het arbeidsmiddel, hierbij wordt gecontroleerd of de informatie en veiligheidsaanduidingen op of bij het product aanwezig zijn, of er zichtbare beschadigingen of defecten aan behuizing, kabels en aansluitingen zijn en of het apparaat geschikt is voor de doeleinden waarvoor het gebruikt wordt. Vervolgens wordt door meting en beproeving vastgesteld of het appaat voldoet aan de normen die de gesteld zijn voor de weerstand van de beschermingsleiding, de isolatieweerstand van het arbeidsmiddel en indien aanwezig de werking van de aardlekbeveiliging inclusief de aanspreekstroom en -tijd.

Keuringstickers en identificatienummer

Zowel een keuringsticker als identificatienummer zijn geen wettelijke verplichting, maar wel aan te raden voor de traceerbaarheid van een arbeidsmiddel en als informatievoorziening voor de gebruiker. Het aanbrengen van een keuringsticker en identificatienummer zit standaard bij de keuring inbegrepen.

Te keuren arbeidsmiddelen

Alle elektrische apparatuur die een potentieel gevaarlijke situatie op kan leveren in een arbo omgeving

Alle gangbare 230V elektrische arbeidsmiddelen zoals: handgereedschappen, looplampen, consumentenelectronica etc.;

Alle gangbare 400V machines zoals: draaibanken, freesbanken, horeca keukens, etc;

Zwerfstroomkasten, kabels, haspels, verloopstukken, verdeelboxen, etc.

Voor apparaten in een kantooromgeving zoals pc’s en printers is in de meeste gevallen een 3 á 4 jaarlijkse inspectie voldoende.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *