KEURING LTP GWW MACHINES

Keuring van LTP GWW machines zoals kleine land-, tuin- en parkmachines en klein grond-, weg- en waterbouwmatereieel zoals kettingzagen, bosmaaiers, bandenzagen en trilplaten kunnen wij ook voor u keuren. Deze worden o.a. gecontroleerd op de aanwezigheid en werking van veiligheidsvoorzieningen en instructies en machine informatie, de juiste werking van de bedieningsorganen en de staat van[…]

KEURING EN INSPECTIE HIJS- EN HEFMIDDELEN NEN-EN 818

Voor de keuring en inspectie HIJS EN HEFMIDDELEN is een afwijkend keuringsregime van toepassing: Visuele inspectie op basis van een inspectierapport door een deskundige die kennis heeft van afkeurmaatstaven dient minimaal jaarlijks plaats te vinden. Keuring op basis van een keuringsrapport dient plaats te vinden binnen de door de fabrikant opgegeven intervallen door een deskundige[…]

KEURING NEN-EN 1004 ROLSTEIGERS

Keuring NEN-EN 1004 rolsteigers De NEN-EN 1004 is sinds 2005 de in Nederland gebruikte Europese norm waaraan het ontwerp en de fabricage van rolsteigers moet voldoen. Voor 2005 was de NEN 2718 de richtlijn. In de NEN-EN 1004 zijn richtlijnen opgenomen over bijvoorbeeld materialen, afmetingen, maximale belastingen en veiligheidseisen.   NEN-EN 1004 Keuring Tijdens de[…]

NEN 3140 KEURING GEREEDSCHAP KEUREN

NEN 3140 Keuring gereedschap keuren De NEN 3140 is de in Nederland gehanteerde norm waarin de richtlijnen met betrekking tot elektrische veiligheid van o.a. apparaten en machines vastgelegd zijn. De machinerichtlijn geeft vooral eisen op het gebied van de veiligheid voor gebruiker én omgeving. ASPEXS keurt alle gangbare 230V en 400V apparatuur en machines conform[…]