KEURING EN INSPECTIE HIJS- EN HEFMIDDELEN NEN-EN 818

Voor de keuring en inspectie HIJS EN HEFMIDDELEN is een afwijkend keuringsregime van toepassing:

Visuele inspectie op basis van een inspectierapport door een deskundige die kennis heeft van afkeurmaatstaven dient minimaal jaarlijks plaats te vinden.

Keuring op basis van een keuringsrapport dient plaats te vinden binnen de door de fabrikant opgegeven intervallen door een deskundige (op constructieniveau) Meestal schrijft de fabrikant hiervoor eens in de 4 jaar voor.

Beproeving op basis van een beproevingsrapport dient plaats te vinden op een in de RI&E opgenomen moment. Bij een beproeving wordt op een trekbank gemeten of de opgegeven WLL met de bijbehorende veiligheidsmarge nog gedragen kan worden. In de praktijk wordt er vaak voor gekozen de beproeving samen te laten vallen met de voorgeschreven keuring door de fabrikant.

Inspectie NEN-EN 818 hijs- en hefmiddelen

De jaarlijkse inspectie van hijs- en hefmiddelen kunnen wij voor u meenemen tijdens de jaarlijkse arbeidsmiddelen keuring. Tijdens de inspectie controleren we de middelen op aanwezigheid van labels, beschadegingen, slijtage en de werking van beweegbare delen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *